Yaki

Yaki eller Shou Sugi Sugi Ban er en gammel Japansk teknikk for bearbeiding av treplanker.  41Zero42 har latt seg inspirere