SELV fra Dornbracht - urban eleganse

SELV fra Dornbracht – urban eleganse

SELV fra Dornbracht SELV kombinerer en moderne, presis linjeføring med konstruerte radier i en klassisk konisk form. Blandebatteriserien virker elegant,