Terrazzo

Terrazzo er tradisjonelt sett en type betong som består av sement, vann, knust naturstein og som regel også pigment. Overflaten på